Code javascript: Tự động tải lại trang sau khoản thời gian người dùng không thao tác

Đoạn code javascript bên dưới thực hiện refesh (tải lại) trang khi người dùng không thực hiện thao tác nào trong vòng 5 phút dựa vào hành vi di chuyển chuột của người dùng trên website.

Để sử dụng các bạn chỉ cần thêm đoạn script này vào view của trang muốn refesh định kỳ. Mặc định trong 5 phút không có thao tác sẽ refesh. Các bạn có thể chỉnh thời gian tùy theo nhu cầu sử dụng của mình.

Hy vọng hữu ích với các bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên