Code javascript: Tự động tải lại trang sau khoản thời gian người dùng không thao tác

Đoạn code javascript bên dưới thực hiện refesh (tải lại) trang khi người dùng không thực hiện thao tác nào trong vòng 5 phút dựa…

Xem thêm Code javascript: Tự động tải lại trang sau khoản thời gian người dùng không thao tác