Code javascript: Tự động tải lại trang sau khoản thời gian người dùng không thao tác

Đoạn code javascript bên dưới giúp bạn auto refesh trang khi người dùng không thực hiện thao tác nào trong vòng 5 phút dựa vào hành vi di chuyển chuột của người dùng trên website. Để sử dụng các bạn chỉ cần thêm đoạn script này vào view của trang muốn refesh định kỳ. Mặc …
Đọc tiếp Code javascript: Tự động tải lại trang sau khoản thời gian người dùng không thao tác