Một số hàm Full Screen trong javascript

Full screen trình duyệt trong javascript

Hôm nay, mình xin chia sẻ một số hàm làm việc với fullscreen trình duyệt bằng javascript cho tiện trong việc copy – dán đây. Các hàm gồm:

 1. Kiểm tra trình duyệt có đang ở trạng thái full screen hay không;
 2. Hiển thị full screen cho 1 emlent
 3. Thoát chế độ full screen.

1. Hàm isFullscreen: Kiểm tra xem trình duyệt có đang ở trạng thái fullscreen hay không?

function isFullscreen()
{
  if((window.fullScreen) || window.innerWidth == screen.width && window.innerHeight == screen.height)
  {
    return true;
  }
  else
  {
    return false;
  }
}

2. Hàm openFullscreen: Hiển thị nội dung của phần tử emlement ở chế độ fullscreen

function openFullscreen(elem) 
{
 if (elem.requestFullscreen) {
  elem.requestFullscreen();
 } else if (elem.webkitRequestFullscreen) { /* Safari */
  elem.webkitRequestFullscreen();
 } else if (elem.msRequestFullscreen) { /* IE11 */
  elem.msRequestFullscreen();
 }
}

Trong đó elem là phần tử được lấy bởi hàm document.getElementById('id_muon_hien_thi_fullscreen')

3. Hàm closeFullscreen: Thoát khỏi chế độ fullscreen

function closeFullscreen() 
{
 if (document.exitFullscreen) {
  document.exitFullscreen();
 } else if (document.webkitExitFullscreen) { /* Safari */
  document.webkitExitFullscreen();
 } else if (document.msExitFullscreen) { /* IE11 */
  document.msExitFullscreen();
 }
}

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO