Khắc phục lỗi “Incorrect integer value ” for column”

1. Mô tả lỗi

Khi thực hiện câu lệnh vào mysql, trong đó có một số trường có dữ liệu là rỗng (không có ký tự nào cả nhưng trường dữ liệu đó được thiết kế kiểu là int). Lúc đó nhận được thông báo lỗi như sau:

Incorrect integer value '' for column ...

2. Cách khách phục

Được biết lỗi này do sql_mode chúng ta chọn sử dụng là STRICT. Do đó, để khắc phục lỗi này chúng ta mở file /etc/mysql/my.cnf ra. Rồi tìm đến dòng sql_mode sửa lại thành:

sql_mode=""

Trường hợp không tìm thấy dòng sql_mode như đã nói thì các bạn thêm dòng sql_mode=””  vào nhé.

Lưu ý: Tùy vào hệ thống mà đường dẫn file chỉnh sql mode này có khác tí nhé.

Sau đó khởi động lại dịch vụ mysql bằng lệnh:

sudo service mysql restart

Cuối cùng, bạn hãy test lại xem còn lỗi không nhé!

Một lỗi cũng liên quan đến sql mode chúng tôi gợi ý cho bạn nữa đây: Lỗi “incompatible with sql_mode=only_full_group_by”

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

 

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO