Đặt lại mật khẩu admin VestaCP (Vesta Control Panel)

Bạn quên mất mật khẩu admin của Vesta Control Panel? Và đang tìm cách đặt lại (reset) mật khẩu cho tài khoản admin này?

Để đặt lại mật khẩu bạn cần:

Bước 1: Đăng nhập SSH vào máy chủ của mình bằng tài khoản root nhé!

Bước 2: Sử dụng một trong 2 cách dưới đây để đặt lại (reset) mật khẩu (password) cho tài khoản admin của vesta

– Cách 1: Chạy lệnh  v-change-user-password admin mat_khau_moi . Trong đó, mat_khau_moi là do bạn đặt lại tùy ý.

– Cách 2: Chạy lệnh  passwd admin. Rồi nhập lại password mới 2 lần như dưới đây

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

 

 

Chia sẻ lên