Đặt lại mật khẩu admin VestaCP (Vesta Control Panel)

16/03/2020 Nosomovo 0

Bạn quên mất mật khẩu admin của Vesta Control Panel? Và đang tìm cách đặt lại (reset) mật khẩu cho tài khoản admin này? Để đặt lại mật khẩu bạn cần: Bước 1: Đăng nhập SSH vào máy chủ của mình bằng tài khoản root nhé! Bước 2: Sử dụng một

Hướng dẫn cài đặt Vesta Control Panel

16/03/2020 Nosomovo 0

  Bước 1: Truy cập vào trang https://vestacp.com/install để tạo code cài đặt Bước 2: Điền một số thông tin ở mục ADVANCED INSTALL SETTINGS (xem hình 1) Bước 3: Bấm nút Generate Install Command để lấy code cài đặt (xem hình 2) Bước 4: Đăng nhập SSH vào máy chủ

Chỉnh encoding của file trong phpDesigner

10/03/2020 Nosomovo 0

Bạn sử dụng, phpDesigner nhưng lỡ quên mất cách chỉnh encoding cho file như ANSI, UTF-8, UTF-16,… Nếu có lỡ quên thì đây, bạn thực hiện theo các bước sau đây nhé: Vào menu File /File Encoding / chọn một trong các giá trị encode: ANSI, UTF-8, UTF-16 LE, UTF-16