Hướng dẫn cài đặt Vesta Control Panel

 

Bước 1: Truy cập vào trang https://vestacp.com/install để tạo code cài đặt

Bước 2: Điền một số thông tin ở mục ADVANCED INSTALL SETTINGS (xem hình 1)

Hình 1. Thiết lập các thông số dịch vụ cho vesta Control Panel sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn

Bước 3: Bấm nút Generate Install Command để lấy code cài đặt (xem hình 2)

Hình 2. Code cài đặt

Bước 4: Đăng nhập SSH vào máy chủ của bạn để chạy dòng code số 2 và 3 trong hình 2 để tiến hành cài đặt.

Bước 5: Chạy lệnh  sudo curl -O http://vestacp.com/pub/vst-install.sh  để tải script cài đặt về máy chủ.

Bước 6: Chạy script ở dòng 3 (hình 2) để tiến hành cài đặt. Trong quá trình cài Vesta sẽ hỏi lại bạn để xác nhận các dịch vụ bạn muốn cài. Nếu mọi thứ OK hãy bấm y rồi enter để tiếp tục cài đặt (xem hình 3)

Hình 3. Xác nhận các dịch vụ sẽ cài bằng cách bấm “y” rồi enter

Bước 7: Đợi đến khi quá trình cài đặt hoàn tất bạn sẽ nhận được thông báo như hình 4. Trong đó có thông tin tài khoản admin của web panel.

Hình 4. Thông tin truy cập web panel của tài khoản admin

Bước 8: Truy cập trang quản trị vesta theo địa chỉ bạn được cung cấp ở bước 7. Nếu bạn nhận được giao giện như hình 5 dưới đây là đã cài đặt thành công rồi nhé.

Hình 5. Giao diện đăng nhập của Vesta Panel

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

 

Chia sẻ lên