Đặt lại mật khẩu admin VestaCP (Vesta Control Panel)

Bạn quên mất mật khẩu admin của Vesta Control Panel? Và đang tìm cách đặt lại (reset) mật khẩu cho tài khoản admin này? Để đặt lại mật khẩu bạn cần: Bước 1: Đăng nhập SSH vào máy chủ của mình bằng tài khoản root nhé! Bước 2: Sử dụng một trong 2 cách dưới đây …
Đọc tiếp Đặt lại mật khẩu admin VestaCP (Vesta Control Panel)

Hướng dẫn cài đặt Vesta Control Panel

  Bước 1: Truy cập vào trang https://vestacp.com/install để tạo code cài đặt Bước 2: Điền một số thông tin ở mục ADVANCED INSTALL SETTINGS (xem hình 1) Bước 3: Bấm nút Generate Install Command để lấy code cài đặt (xem hình 2) Bước 4: Đăng nhập SSH vào máy chủ của bạn để chạy dòng …
Đọc tiếp Hướng dẫn cài đặt Vesta Control Panel