Lệnh liệt kê lịch sử kết nối ssh đến server ubuntu

Để xem lịch sử kết nối ssh của client đến server ubuntu chúng ta sử dụng lệnh sau:

Kết quả trả về sẽ có dạng:

Hy vọng hữu ích với các bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên

Trả lời