Lệnh liệt kê lịch sử kết nối ssh đến server ubuntu

Để xem lịch sử kết nối ssh của client đến server ubuntu chúng ta sử dụng lệnh sau:

last -a | grep -i still

Kết quả trả về sẽ có dạng:

root   pts/2    Thu Oct 3 22:39  still logged in  118.68.62.120
root   pts/1    Thu Oct 3 21:19  still logged in  118.68.62.120
root   pts/0    Thu Oct 3 21:12  still logged in  118.68.62.120

Hy vọng hữu ích với các bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên

Bình luận

Trả lời