Cách fix lỗi: “mod_fcgid: read data timeout in 31 seconds” trong virtualmin

1. Mô tả lỗi

Khi xem file error_log thì tôi nhận được nội dung lỗi “mod_fcgid: read data timeout in 31 seconds” như hình 1

Hình 1. Lỗi “mod_fcgid: read data timeout in 31 seconds”

2. Cách khắc phục

Để fix lỗi này trong virtualmin các bạn thực hiện thao các bước sau:

Vào menu Server Configaration/ Website Options. Tiếp theo đặt lại thông số Maximum PHP script run timeUnlimited hoặc số giây tùy bạn quyết định. (Xem hình 2)

Hình 2. Cách fix lỗi “mod_fcgid: read data timeout in 31 seconds” trên Virtualmin

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên