Cách fix lỗi: “mod_fcgid: read data timeout in 31 seconds” trong virtualmin

1. Mô tả lỗi Khi xem file error_log thì tôi nhận được nội dung lỗi “mod_fcgid: read data timeout in 31 seconds” như hình 1 2. Cách khắc phục Để fix lỗi này trong virtualmin các bạn thực hiện thao các bước sau: Vào menu Server Configaration/ Website Options. Tiếp theo đặt lại thông số …
Đọc tiếp Cách fix lỗi: “mod_fcgid: read data timeout in 31 seconds” trong virtualmin