Generate Key Hash for Facebook Android Platform – Tạo Key Hash cho Android platform trên ứng dụng Facebook

Để tạo Key Hash cho ứng dụng Android trên facebook chúng ta thực hiện như sau: Bước 1: Tải Openssl về máy, chọn phiên bản…

Xem thêm Generate Key Hash for Facebook Android Platform – Tạo Key Hash cho Android platform trên ứng dụng Facebook