Excel: Nhóm hàm xử lý chuỗi

Để các bạn mới tiếp cận excel đỡ phải bối rối trong việc xác định học các hàm cơ bản nào trước trong mớ hỗn độn thư viện hàm mà excel cung cấp. Nên hôm nay, tôi xin giới thiệu với các bạn 5 hàm cơ bản và phổ biến nhất phục vụ xử lý chuỗi trong excel. Nhóm hàm này cộng với các nhóm hàm toán học, dò tìm, thống kê, điều kiện logic nữa thì bạn đã đủ kiến thức để giải quyết các bài toán quản lý thực tế rồi đấy.

1. LEFT – Hàm lấy các ký tự bên trái của chuỗi.

– Cú pháp:  = LEFT("chuoi_goc",so_ky_tu_muon_lay).

– Ví dụ: = LEFT("nosomovo",4)  sẽ cho kết quả là noso.

2. RIGHT – Hàm lấy các ký tự bên phải của chuỗi.

– Cú pháp:  = RIGHT("chuoi_goc",so_ky_tu_muon_lay).

– Ví dụ: = RIGHT("nosomovo",4)  sẽ cho kết quả là movo.

3. MID – Hàm lấy các ký tự nằm giữa (không phải chính giữa) chuỗi.

– Cú pháp:  = MID("chuoi_goc",vi_tri_bat_dau_lay,so_ky_tu_muon_lay).

– Ví dụ: = MID("nosomovo",3,4)  sẽ cho kết quả là somo.

4. UPPER – Hàm chuyển thành chữ IN HOA.

– Cú pháp:  = UPPER("chuoi_goc").

– Ví dụ: = UPPER("NoSoMoVo",3,4)  sẽ cho kết quả là NOSOMOVO.

5. LOWER– Hàm chuyển thành chữ in thường.

– Cú pháp:  = LOWER("chuoi_goc").

– Ví dụ: = LOWER("NoSoMoVo",3,4)  sẽ cho kết quả là nosomovo.

6. LEN – Hàm đếm độ dài của chuỗi.

– Cú pháp:  = LEN("chuoi_goc").

– Ví dụ: = LEN("nosomovo")  sẽ cho kết quả là 8.

Các hàm trên tôi giới thiệu chủ yếu chỉ tập trung vào việc tách nhỏ các chuỗi. Vậy để nối (cộng/ghép) các chuỗi lại thì sao?. Để làm việc này chúng ta không sử dụng hàm và sử dụng toán tử  & – toán tử “and” để làm điều này. Ví dụ: ="noso"&"movo"  sẽ cho kết quả là nosomovo.

Giờ thì việc cho các chuỗi “khắc xuất”, “khắc nhập” là tùy ý bạn rồi nhé.

Nosomovo

 

Chia sẻ lên