Khắc phục lỗi Executeion faild for task ‘app:mergeReleaseResources’

1. Mô tả lỗi
Khi tôi thực hiện build release ứng dụng bằng lệnh ionic cordova build android --prod --release thì bị dính lỗi Executeion faild for task ‘app:mergeReleaseResources’ như hình 1.

Hình 1. Nội dung thông báo lỗi “Executeion faild for task ‘app:mergeReleaseResources'”

Còn đây, là mã chi tiết của lỗi này:

2. Cách giải quyết

Sau một thời gian tìm hiểu, tôi được biết lỗi ngày do thư viện build gradle gây ra. Đối với các file ảnh resources như: icon, flashcreen,… có dung lượng hơn 2MB thì thư viện gradle không merge được do đó phát sinh lỗi này. Để giải quyết lỗi này chúng ta tìm đến file build.gradle (có đường dẫn là platforms\android\app\build.gradle). Sau đó, chỉnh phiên bản classpath thành ‘com.android.tools.build:gradle:3.5.0‘ như hình 2.

Hình 2. Chỉnh nội dung file build.gradle

Lưu ý:

Nếu giải quyết theo cách trên vẫn không được thì vấn đề có thể nằm ở 2 file là:

  • resources\icon.png
  • resources\splash.png

Để test có thực sự do 2 file ảnh này gây ra hay không các bạn thử thay thế 2 file trên bằng 2 file mặc định của ionic và build lại. Nếu build không xuất hiện lỗi này nữa thành chính xác do file 2 file icon.pngsplash.png gây ra.

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

 

Chia sẻ lên

Trả lời