Khắc phục lỗi Executeion faild for task ‘app:mergeReleaseResources’

Hình 2. Chỉnh nội dung file build.gradle

1. Mô tả lỗi
Khi tôi thực hiện build release ứng dụng bằng lệnh ionic cordova build android –prod –release thì bị dính lỗi Executeion faild for task ‘app:mergeReleaseResources’ như hình 1.

FAILURE: Build failed with an exception.
Hình 1. Nội dung thông báo lỗi “Executeion faild for task ‘app:mergeReleaseResources'”

Còn đây, là mã chi tiết của lỗi này:

* What went wrong:
Execution failed for task ':app:mergeReleaseResources'.
> java.util.concurrent.ExecutionException: com.android.builder.internal.aapt.v2.Aapt2InternalException: AAPT2 aapt2-3.3.0-5013011-windows Daemon #0: Unexpected error during compile 'D:\DUC\dothicaolanh\dothi\platforms\android\app\src\main\res\drawable-port-xxxhdpi\screen.png', attempting to stop daemon.
  This should not happen under normal circumstances, please file an issue if it does.

* Try:
Run with --stacktrace option to get the stack trace. Run with --info or --debug option to get more log output. Run with --scan to get full insights.

* Get more help at https://help.gradle.org

* Get more help at https://help.gradle.org

BUILD FAILED in 8s
[ERROR] An error occurred while running subprocess cordova.

2. Cách giải quyết

Sau một thời gian tìm hiểu, tôi được biết lỗi ngày do thư viện build gradle gây ra. Đối với các file ảnh resources như: icon, flashcreen,… có dung lượng hơn 2MB thì thư viện gradle không merge được do đó phát sinh lỗi này. Để giải quyết lỗi này chúng ta tìm đến file build.gradle (có đường dẫn là platforms\android\app\build.gradle). Sau đó, chỉnh phiên bản classpath thành ‘com.android.tools.build:gradle:3.5.0‘ như hình 2.

Hình 2. Chỉnh nội dung file build.gradle

Lưu ý:

Nếu giải quyết theo cách trên vẫn không được thì vấn đề có thể nằm ở 2 file là:

  • resources\icon.png
  • resources\splash.png

Để test có thực sự do 2 file ảnh này gây ra hay không các bạn thử thay thế 2 file trên bằng 2 file mặc định của ionic và build lại. Nếu build không xuất hiện lỗi này nữa thành chính xác do file 2 file icon.pngsplash.png gây ra.

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

 

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi