Khắc phục lỗi Executeion faild for task ‘app:mergeReleaseResources’

1. Mô tả lỗi Khi tôi thực hiện build release ứng dụng bằng lệnh ionic cordova build android –prod –release thì bị dính lỗi Executeion faild for task ‘app:mergeReleaseResources’ như hình 1. FAILURE: Build failed with an exception. Còn đây, là mã chi tiết của lỗi này: * What went wrong: Execution failed for task ‘:app:mergeReleaseResources’. > …
Đọc tiếp Khắc phục lỗi Executeion faild for task ‘app:mergeReleaseResources’

ToYcon – Phần mềm chuyển đổi ảnh sang định dạng icon

Nếu bạn đang tìm một phần mềm giúp bạn chuyển một ảnh dạng jpg, jpeg, png sang định dạng icon (.ico) thì bạn đã tìm đến đúng nơi rồi đấy. ToYcon là một lựa chọn phù hợp nhất cho nhu cầu chuyển đổi định dạng này. Bởi: ToYcon nó nhỏ gọn; ToYcon không cần cài …
Đọc tiếp ToYcon – Phần mềm chuyển đổi ảnh sang định dạng icon