Khắc phục lỗi Executeion faild for task ‘app:mergeReleaseResources’

1. Mô tả lỗi Khi tôi thực hiện build release ứng dụng bằng lệnh  ionic cordova build android --prod --release thì bị dính lỗi Executeion faild for task ‘app:mergeReleaseResources’ như hình 1.…

Xem thêm Khắc phục lỗi Executeion faild for task ‘app:mergeReleaseResources’

Sách cấu trúc dữ liệu và giải thuật [TS. Đinh Mạnh Tường]

LỜI NÓI ĐẦU Sách này trình bày các cấu trúc dữ liệu (CTDL) và thuật toán. Các kiến thức về CTDL và thuật toán đóng…

Xem thêm Sách cấu trúc dữ liệu và giải thuật [TS. Đinh Mạnh Tường]

VMWare 12.0.1 – Phần mềm giúp ảo hóa hệ điều hành có key

Nếu bạn đã biết đến VMWare thì chắc hẳn đã rành về công dụng ảo hóa của nó rồi nhỉ. Trải qua thâm niên phát…

Xem thêm VMWare 12.0.1 – Phần mềm giúp ảo hóa hệ điều hành có key

Fix lỗi: Dependency resolved to an incompatible version: Dependency(fromArtifactVersion=ArtifactVersion(groupId=com.google.firebase, artifactId=firebase-messaging, version=17.4.0), toArtifact=Artifact(groupId=com.google.firebase, artifactId=firebase-iid), toArtifactVersionString=[17.1.0])

1. Mô tả lỗi Khi tui thực hiện build ứng dụng sang platform android với lệnh  ionic cordova build android --debug  thì xuất hiện lỗi như sau:

Và bên…

Xem thêm Fix lỗi: Dependency resolved to an incompatible version: Dependency(fromArtifactVersion=ArtifactVersion(groupId=com.google.firebase, artifactId=firebase-messaging, version=17.4.0), toArtifact=Artifact(groupId=com.google.firebase, artifactId=firebase-iid), toArtifactVersionString=[17.1.0])

Khắc phục lỗi “Plugin doesn’t support this project’s cordova-android version” trong ionic

1. Mô tả lỗi Khi tôi install plugin mới thì nhận được thông báo plugin không hỗ trợ phiên bản cordova như sau:

2.…

Xem thêm Khắc phục lỗi “Plugin doesn’t support this project’s cordova-android version” trong ionic