Bảng chuyển đổi thư viện android sang androidx

19/08/2019 Nosomovo 0

Trong thời gian này, google thực hiện chuẩn hóa thư viện build ứng dụng android cho các developers. Theo đó, thư viện build sẽ bị thay đổi tên. Bên dưới đây là bảng ánh xạ tên thư viện android cũ sang androidx, hãy tham khảo nhé: Old build artifact AndroidX

Fix lỗi: Dependency resolved to an incompatible version: Dependency(fromArtifactVersion=ArtifactVersion(groupId=com.google.firebase, artifactId=firebase-messaging, version=17.4.0), toArtifact=Artifact(groupId=com.google.firebase, artifactId=firebase-iid), toArtifactVersionString=[17.1.0])

12/08/2019 Nosomovo 0

1. Mô tả lỗi Khi tui thực hiện build ứng dụng sang platform android với lệnh ionic cordova build android –debug  thì xuất hiện lỗi như sau: Dependency failing: com.google.firebase:firebase-messaging:17.4.0 -> com.google.firebase:firebase-iid@[17.1.0], but fire base-iid version was 17.1.2. Và bên dưới là thông tin chi tiết của lỗi này: Dependency resolved

Bản cài đặt hệ điều hành Mac OS Mojave v10.14

08/08/2019 Nosomovo 0

Hôm nay, tôi xin được chia sẻ cùng các bạn link tải file dmg cài đặt hệ điều hành Mac OS Mojave v10.14. Đây là link tải trực tiếp không quảng cáo. Bấm tải về để tải file cài đặt của hệ điều hành Mac OS Mojave v10.14: Tải về.

Hiện file ẩn trên windows

02/08/2019 Nosomovo 0

Trong một số trường hợp, chúng ta có nhu cầu hiển thị các file bị ẩn trong máy tính của mình. Sau đây là một vài bước đơn giản để các file ẩn đó hiện lên theo ý bạn nhé. Bước 1: Mở Computer lên chọn Ogranize (vị trí số