Chỉnh file host trên windows để vào website do lỗi từ hệ thống DNS

Thỉnh thoảng, chúng ta không thể truy cập vào một website nào đó. Mặc dù biết chúng vẫn đang hoạt động. Dĩ nhiên mạng thì cũng vi vu được tới các trang khác. Tức là có mỗi 1 trang không truy cập được mà thôi còn các trang khác cứ chạy ầm ầm. Có nhiều cách để xử vấn đề này. Ở đây tôi chọn cách chỉnh trực tiếp trong file host ngay trên máy tính của mình (Cách này chúng ta hoàn toàn chủ động không phụ thuộc vào máy chủ DNS).

Để chỉnh file host các bạn thực hiện theo các bước đơn giản sau:

Bước 1: Mở explorer lên (Vào computer đó), rồi tìm đi theo đường dẫn sau C:\Windows\System32\drivers\etc. Bạn sẽ nhìn thấy file host (Nếu không thấy hãy hiện file ẩn lên).

Bước 2: Bấm chuột phải vào file host rồi chọn open để mở file này lên và bắt đầu chỉnh sửa.

Hình 1

Bước 3: Bạn thêm địa chỉ IPDomain phù hợp vào cuối file như hình 2. Trong hình 2, tôi ví dụ website nosomovo.xyz (cái này gọi là domain trong tiếng anh và tên miền trong tiếng việt hoặc gọi địa chỉ website theo cách hiểu thông thường). Còn cái IP chính là 207.148.65.253.

Hình 2

Bước 4: Lưu file host lại là xong.

Nosomovo

Chia sẻ lên