Chỉnh file host trên windows để vào website do lỗi từ hệ thống DNS

Thỉnh thoảng, chúng ta không thể truy cập vào một website nào đó. Mặc dù biết chúng vẫn đang hoạt động. Dĩ nhiên mạng thì cũng vi vu được tới các trang khác. Tức là có mỗi 1 trang không truy cập được mà thôi còn các trang khác cứ chạy ầm ầm. Có nhiều …
Đọc tiếp Chỉnh file host trên windows để vào website do lỗi từ hệ thống DNS

Public and Free DNS list

There are public & free DNS list update until march 2018: Provider Primary DNS Server Secondary DNS Server Level 209.244.0.3 209.244.0.4 Verisign 64.6.64.6 64.6.65.6 Google 8.8.8.8 8.8.4.4 Quad 9.9.9.9 149.112.112.112 DNS.WATCH 84.200.69.80 84.200.70.40 Comodo Secure DNS 8.26.56.26 8.20.247.20 OpenDNS Home 208.67.222.222 208.67.220.220 Norton ConnectSafe 199.85.126.10 199.85.127.10 GreenTeamDNS 81.218.119.11 209.88.198.133 SafeDNS 195.46.39.39 195.46.39.40 OpenNIC 69.195.152.204 23.94.60.240 …
Đọc tiếp Public and Free DNS list