Fix lỗi: Dependency resolved to an incompatible version: Dependency(fromArtifactVersion=ArtifactVersion(groupId=com.google.firebase, artifactId=firebase-messaging, version=17.4.0), toArtifact=Artifact(groupId=com.google.firebase, artifactId=firebase-iid), toArtifactVersionString=[17.1.0])

1. Mô tả lỗi

Khi tui thực hiện build ứng dụng sang platform android với lệnh  ionic cordova build android --debug  thì xuất hiện lỗi như sau:

Và bên dưới là thông tin chi tiết của lỗi này:

2. Cách khắc phục

Để fix lỗi này bằng cách thực hiện gỡ bỏ plugin-firebase-messaging và cài lại nó với thông số ANDROID_SUPPORT_VERSION26.1 như sau:

Lưu ý: Nếu trong quá trình cài đặt lại plugin này gặp phải lỗi “Plugin doesn’t support this project’s cordova-android version” thì xem cách fix lỗi này ở đây nhé.

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên

Trả lời