Cài đặt (Install) một website Nukeviet

Để thực hiện cài đặt một website Nukeviet các bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập vào trang chủ nukeviet.vn chọn và tải bộ source phù hợp nhu cầu sử dụng.

Bước 2: Giải nén file cài đặt vừa tải vào thư mục gốc chạy web, thường là www, pulic_html, htdocs, …

Bước 3: Vào phpmyadmin tạo 1 cái database rỗng. Ví dụ: lab_nukeviet

Bước 4: Dùng trình duyệt web truy cập vào đường dẫn hoặc domain chạy web của bạn. Ví dụ: 127.0.0.1/{tên thư mục chứa source web đã giải nén ở bước 2} hoặc {tên miền} sẽ xuất hiện giao diện bắt đầu cài đặt như hình:

Bước 5: Chọn ngôn ngữ muốn sử dụng và bấm “Bước kế tiếp” sẽ đến bước 2 của quá trình cài đặt như hình:

Bước 6: Tiếp tục bấm “Bước kế tiếp“:

Bước 7: Tiếp tục bấm “Bước kế tiếp“:

Bước 8: Tiếp tục bấm “Bước kế tiếp“:

Bước 9: Điền thông tin kết nối cơ sở dữ liệu. Trong đó:

1: Để mặc định

2: Điền tên hoặc địa chỉ máy chủ chạy dịch vụ mysql. Điền localhost nếu máy chủ chạy apchemysql cùng trên 1 máy.

3: Mặc định bỏ trống sẽ lấy port mặc định là 3306 nếu máy chủ mysql cài khác port này thì điền port đó vào đây.

4: Điền tên đăng nhập của tài khoản mysql. (Giống như tài khoản đăng nhập phpMyadmin)

5: Điền mật khẩu của tài khoản mysql. (Giống như tài khoản đăng nhập phpMyadmin)

6. Điền tên cơ sở dữ liệu đã tạo ở bước 3.

7. Điền tiền tố tùy ý.

Điền xong bấm vào nút “Thực hiện“.

Bước 10: Điền thông tin ban đầu cho website:

1: Điền tên website. Ví dụ: Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

2: Điền tên đăng nhập của admin trang này.

3: Điền địa chỉ email của admin trang này.

4: Điền mật khẩu của admin trang này.

5: Điền lại mật khẩu đã điền ở mục 4.

6: Điền câu hỏi bảo mật.

7: Điền câu trả lời cho câu hỏi bảo mật

8: Check vào để tạo website đa ngôn ngữ. Ví dụ: 2 ngôn ngữ là Tiếng Việt và Tiếng Anh.

Sau khi đã hoàn tất các mục từ 1 đến 8 thì bấm vào nút “Thực hiện” sẽ chuyển đến trang cài đặt thành công như hình.

nosomovo

 

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO