Cách đánh số 0 ở đầu trong excel

Đôi lúc chúng ta muốn gõ số điện thoại ai đó trong excel, nhưng khi gõ vào thì chữ số 0 (số không) ở đầu bị mất đi. Vậy làm sao giữ được số 0 đầu tiên này? Câu hỏi này làm khó không ít bạn đâu nhé – đặc biệt đối với các bạn vừa mới tiếp cận excel.

Thực ra để giữ số không này chúng ta chỉ cần thực hiện một tiểu xảo nhỏ như sau: gõ một dấu nháy đơn (  ) trước khi gõ số là được.

Ví dụ:

– Để có thể gõ được số 0376699605 trong excel chúng ta gõ như sau: 0376699605

– Hoặc để gõ số báo danh 001 trong excel chúng ta gõ như sau: 001

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên

One Reply to “Cách đánh số 0 ở đầu trong excel”

Trả lời