Cách đánh số 0 ở đầu trong excel

Đôi lúc chúng ta muốn gõ số điện thoại ai đó trong excel, nhưng khi gõ vào thì chữ số 0 (số không) ở đầu bị mất đi. Vậy làm sao giữ được số 0 đầu tiên này? Câu hỏi này làm khó không ít bạn đâu nhé – đặc biệt đối với các bạn …
Đọc tiếp Cách đánh số 0 ở đầu trong excel