Bài tập thực hành excel (căn bản)

Bộ 18 bài tập thực hành excel cơ bản:

Bài 1 – Bảng kê hàng tồn kho

Bài 2 – Bảng kê thanh toán

Bài 3 – Chấm công nhân viên

Bài 4 – Chi phí vận chuyển

Bài 5 – Chuyến bay

Bài 6 – Chuyến xe

Bài 7 – Doanh thu bán hàng tháng 2

Bài 8 – Kết quả thi

Bài 9 – Kinh doanh VLXD

Bài 10 – Lương tháng 2

Bài 11 – Nhập xuất hàng hóa

Bài 12 – Nhập xuất mặt hàng điện

Bài 13 – Nộp thuế

Bài 14 – Ô tô Phú Mỹ

Bài 15 – Thống kê bán hàng

Bài 16 – Tính tiền phòng 1

Bài 17 – Tính tiền phòng 2

Bài 18 – Tổng kết bán hàng

Nosomovo

Chia sẻ lên

Trả lời