Bài tập thực hành excel (căn bản)

20/09/2018 Nosomovo 0

Bộ 18 bài tập thực hành excel cơ bản: Bài 1 – Bảng kê hàng tồn kho Bài 2 – Bảng kê thanh toán Bài 3 – Chấm công nhân viên Bài 4 – Chi phí vận chuyển Bài 5 – Chuyến bay Bài 6 – Chuyến xe Bài 7