Chèn ảnh vào file excel

Để thực hiện chèn hình ảnh vào excel chúng ta thực hiện tương tự như word bằng cách: Chọn menu Insert -> Picture -> Chọn ảnh cần chèn vào -> bấm nút Insert (hình 1)

Hình 1. Các bước thực hiện chèn ảnh vào excel

Kết quả hình ảnh được chèn vào như hình 2.

Hình 2. Hình ảnh đã được chèn vào nội dung file excel

Nosomovo

Chia sẻ lên

One Reply to “Chèn ảnh vào file excel”

Trả lời