120 câu hỏi trắc nghiệm tin học văn phòng tổng hợp

120 câu trắc nghiệm tin học văn phòng.

STT Nội dung câu hỏi Trả lời 1 Trả lời 2 Trả lời 3 Trả lời 4 Trả lời 5 Số câu đúng Lĩnh vực
1 Theo mặc định, Excel 2007 sẽ lưu bảng tính của bạn với phần mở rộng .xlsx. Đúng hay sai? Đúng Sai 1 Tin học – Excel
2 Theo mặc định, mỗi bảng tính Excel 2007 chứa bao nhiêu trang tính? 3 1 2 4 1 Tin học – Excel
3 Trong Excel 2007, địa chỉ của ô thuộc hàng thứ ba và cột thứ ba là: C3 A3 B3 D3 1 Tin học – Excel
4 Trong Excel 2007, địa chỉ $A$1 là loại địa chỉ nào? Tham chiếu tuyệt đối Tham chiếu tương đối Tham chiếu hỗn hợp Tham chiếu chéo 1 Tin học – Excel
5 Trong Excel 2007, nhấn phím tab sẽ thực hiện tác vụ nào dưới đây? Chuyển tới ô bên cạnh bên phải Chuyển tới ô bên cạnh bên trái Chuyển tới ô bên cạnh phía trên Chuyển tới ô bên cạnh phía dưới 1 Tin học – Excel
6 Trong Excel 2007, nhấn tổ hợp phím Shift+Tab sẽ thực hiện tác vụ nào dưới đây? Chuyển tới ô bên cạnh bên trái Chuyển tới ô bên cạnh bên phải Chuyển tới ô bên cạnh phía trên Chuyển tới ô bên cạnh phía dưới 1 Tin học – Excel
7 Trong Excel 2007, phím tắt để sửa dữ liệu của một ô trên trang tính là gì? F2 F1 F3 F4 1 Tin học – Excel
8 Một bảng tính Excel 2007 có thể chứa tối đa bao nhiêu trang tính? 255 10 100 256 1 Tin học – Excel
9 Trong Excel 2007, để tạo nhanh bản sao của một trang tính, ta sử dụng cách nào sau đây Giữ Ctrl, nhấn và kéo chuột trang tính cần sao chép Giữ Alt, nhấn và kéo chuột trang tính cần sao chép Giữ Shift, nhấn và kéo chuột trang tính cần sao chép Giữ tổ hợp Ctrl+Shift, nhấn và kéo chuột trang tính cần sao chép 1 Tin học – Excel
10 Trong Excel 2007, Hộp thoại nào cho phép bạn thiết lập số chữ số được hiển thị sau dấu thập phân? Format Cells AutoComplete AutoFormat Save As 1 Tin học – Excel
11 Trong Excel 2007, theo mặc định, dữ liệu văn bản được căn lề Trái Phải Giữa Hai bên 1 Tin học – Excel
12 Trong Excel 2007, theo mặc định, dữ liệu số được căn lề Phải Trái Giữa Hai bên 1 Tin học – Excel
13 Trong Excel 2007, bạn không thể nhập một số dưới dạng văn bản. Đúng hay sai? Sai Đúng 1 Tin học – Excel
14 Trong Excel 2007, nút đóng băng (Freeze) nằm trong nhóm menu nào trên thanh Ribbon? View Home Insert Data 1 Tin học – Excel
15 Trong Excel 2007, hàm nào trả về ngày tháng hiện thời của hệ thống? Today Date Time Count 1 Tin học – Excel
16 Trong Excel 2007, hàm nào tính tổng giá trị của các đối số? SUM Average Count Max 1 Tin học – Excel
17 Trong Excel 2007, với các phép toán dưới đây, phép toán nào có độ ưu tiên cao nhất? % ^ * + 1 Tin học – Excel
18 Trong Excel 2007, nếu bạn nhập công thức trong ô A1 là “=B1+C1” và sao chép công thức trong ô A1 vào ô A2 thì công thức trong ô A2 là B2+C2 B1+C1 B1+C2 B2+C1 1 Tin học – Excel
19 Trong Excel 2007, nếu bạn nhập công thức trong ô A1 là “=$B$1+$C$1” và sao chép công thức trong ô A1 vào ô A2 th́ công thức trong ô A2 là $B$1+$C$1 $B$2+$C$2 $B$1+$C$2 $B$2+$C$1 1 Tin học – Excel
20 Trong Excel 2007, nếu bạn nhập công thức trong ô A1 là “=B$1+C1” và sao chép công thức trong ô A1 vàoô A2 thì công thức trong ô A2 là B$1+C2 B$1+C1 B$2+C2 B$2+C1 1 Tin học – Excel
21 Trong Excel 2007, để tạo biểu đồ, cần truy cập menu nào dưới đây? Insert->Charts Home->Charts Data->Charts View->Charts 1 Tin học – Excel
22 Trong Excel 2007, có thể tạo biểu đồ theo các dạng: Cả ba dạng kia Cột Thanh Đường kẻ 1 Tin học – Excel
23 Excel 2007 cho phép tạo biểu đồ từ một vùng dữ liệu bằng cách bôi đen vùng đó. Đúng hay sai? Đúng Sai 1 Tin học – Excel
24 Trong Excel 2007, có thể đặt màu cho mỗi trường dữ liệu trong biểu đồ. Đúng hay sai? Đúng Sai 1 Tin học – Excel
25 Hướng giấy nào là mặc định trong Excel 2007? Dọc Ngang A4 A3 1 Tin học – Excel
26 Phím tắt để bật hộp thoại in trong Excel 2007 là gì? Ctrl-P Alt-P Shift-P Ctrl-Alt-P 1 Tin học – Excel
27 Excel 2007 cho phép thiết lập in khoảng trang tính bất kỳ. Đúng hay sai? Đúng Sai 1 Tin học – Excel
Excel 2007 cho phép co/dãn tỷ lệ chiều rộng/chiều cao trang tính vừa khít trên một tờ giấy in. Đúng hay sai? Đúng Sai 1 Tin học – Excel
29 Điều chỉnh lề trang in nằm trong nhóm menu nào của Excel 2007? Page Layout Home View Review 1 Tin học – Excel
30 Trong Excel 2007, có thể in một vùng trên trang tính bằng cách bôi đen vùng đó. Đúng hay sai? Đúng Sai 1 Tin học – Excel
31 WWW là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào? World Wide Web World Wide Wed World Wild Wed Word Wide Web 1 Tin học – Internet
32 Đâu là định nghĩa đúng nhất về trang Web? Là trang siêu văn bản phối hợp giữa văn bản thông thường với hình ảnh, âm thanh, video và các liên kết đến các trang siêu văn bản khác. Là trang văn bản thông thường. Là trang văn bản chứa các liên kết cơ sở dữ liệu ở bên trong nó. Là trang văn bản chứa văn bản, hình ảnh. 1 Tin học – Internet
33 Đâu là ứng dụng thư điện tử? Outlook Express Notepad Windows XP Google 1 Tin học – Internet
34 Dịch vụ E-mail xuất hiện khi nào? Đầu những năm 1980 Đầu những năm 1960 Đầu những năm 1970 Đầu những năm 1990 1 Tin học – Internet
35 URL là viết tắt của cụm từ gì? Uniform Resource Locator Uniform Resource Link Union Resource Locator Union Resource Link 1 Tin học – Internet
36 Để duyệt một trang Web, bạn có thể sử dụng các cách nào sau đây? Tất cả các đáp án đều đúng Nhập địa chỉ vào ô địa chỉ của trình duyệt Chọn địa chỉ từ Favorites Chọn địa chỉ từ History 1 Tin học – Internet
37 Nút “Back” trên thanh công cụ của trình duyệt Web có tác dụng gì? Quay trở lại trang Web trước đó Quay trở lại cửa sổ trước đó Quay trở lại màn hình trước đó Đi đến trang Web tiếp theo 1 Tin học – Internet
38 Nút “Forward” trên thanh công cụ của trình duyệt Web có tác dụng gì? Đi đến trang Web trước sau khi đã kích nút Back Đi đến cửa sổ trước đó Đi đến màn hình trước đó Quay lại trang Web trước đó 1 Tin học – Internet
39 Nút “Home” trên thanh công cụ của trình duyệt Web có tác dụng gì? Chuyển về trang nhà của bạn Chuyển về trang chủ của Website hiện tại Chuyển đến trang chủ của Windows Chuyển về trang không có nội dung 1 Tin học – Internet
40 Bạn kích nút nào trên thanh công cụ để làm mới một trang web? Refresh Home Next Back 1 Tin học – Internet
41 Bạn kích nút nào trên thanh công cụ để t́m kiếm thông tin trên WWW? Search Home Refresh Next 1 Tin học – Internet
42 Khi muốn lưu địa chỉ của một trang web yêu thích, bạn chọn mục nào trong thực đơn Favorites của trình duyệt web? Add to Favorites Add Link Save Favorites Ogranize Favorites 1 Tin học – Internet
43 Mục đích của Folder History là gì? Để liệt kê tất cả các website đã viếng thăm Để liệt kê tất cả các website đã viếng thăm trong phiên làm việc hiện hành Để liệt kế tất cả các website được viếng thăm nhiều nhất Để liệt kê tất cả các website ưa thích 1 Tin học – Internet
44 Khi muốn lưu một trang Web vào đĩa cứng để có thể đọc khi không kết nối Internet, bạn phải làm thế nào? Chọn File > Save As Kích chuột phải vào trang Web và chọn Save Chọn Edit > Select All. Chọn File > Save 1 Tin học – Internet
45 Để thay đổi địa chỉ trang nhà (home page), bạn chọn thẻ nào trong hộp thoại Internet Options? General Content Connections Advanced 1 Tin học – Internet
46 Khi kết thúc phiên duyệt web, bạn có thể đóng trình duyệt bằng cách: Tất cả các đáp án đều đúng Nhấn nút Close (X) ở phần trên cùng, bên phải cửa sổ Chọn Exit trong trình đơn File ấn phím tắt Alt + F4 1 Tin học – Internet
47 Khi duyệt web, trình đơn Tools/Delete Browsing History có chức năng gì? Xóa lịch sử truy cập web Xem lịch sử truy cập web Xem Bookmark Xóa Bookmark 1 Tin học – Internet
48 Giả sử bạn muốn t́m thông tin về Tennis. Tuy nhiên, bạn muốn loại trừ các trang web cóchữ College. Trong trường hợp này, truy vấn nào được sử dụng? Tennis -College College Tennis -College Tennis “Professional Tennis” 1 Tin học – Internet
Khi duyệt web, phím tắt F5 có chức năng gì? Làm mới trang web Mở mục hỗ trợ Tìm kiếm trong trang web Mở rộng khung duyệt web 1 Tin học – Internet
50 Mục Deleted Items có chức năng gì? Chứa các thư đă xóa từ mục khác Chứa các thư nháp Chứa các thư đã gửi đi Chứa các thư đến 1 Tin học – Internet
51 Folder Outbox hoặc Unsent Message của thư điện tử chứa cái gì? Các thư đã soạn hoặc chưa gửi đi Các thư đã xoá đi Các thư đã nhận được Các thư đã đọc 1 Tin học – Internet
52 Dịch vụ thư điện tử được dùng để làm gì? Trao đổi thư thông qua môi trường Internet Trao đổi thông tin trực tuyến Hội thoại trực tuyến T́m kiếm thông tin 1 Tin học – Internet
53 Khi đang đọc một bức thư, cách nhanh nhất để trả lời thư cho người gửi là sử dụng nút nào? Reply Forward New trên thanh Ribbon Attacth file 1 Tin học – Internet
54 Khi đang đọc một bức thư, nếu bạn muốn chuyển tiếp thư tới người khác, bạn sử dụng nútnào? Forward Relpy Relpy to All Attach file 1 Tin học – Internet
55 Khi muốn gửi kèm một tệp với thư điện tử, bạn kích nút nào? Attach file New trên thanh Ribbon Send Check Mail 1 Tin học – Internet
56 Để soạn một thư điện tử mới, bạn kích nút nào? New trên thanh Ribbon Check Mail Attach file Send 1 Tin học – Internet
Địa chỉ thư điện tử nào là đúng? Abc@yahoo.com Abc#yahoo.com Def.yahoo.com Abc@Def@yahoo.com 1 Tin học – Internet
58 Tính năng nào bạn sử dụng nếu muốn đồng gửi một thư điện tử tới một người, nhưng khôngmuốn những người nhận khác biết? Bcc Cc Subject To 1 Tin học – Internet
59 Để gửi thư cho nhiều người qua tính năng “To” ta sử dụng ký tự gì để ngăn cách giữa các địa chỉ? Dấu chấm phẩy Dấu chấm Dấu phẩy Dấu hai chấm 1 Tin học – Internet
60 Các thư đã nhận được chứa ở trong mục nào? Inbox Outbox Send Items Deleted Items 1 Tin học – Internet
61 Trong Power Point 2007, sử dụng tổ hợp phím Ctrl + N, hoặc nhấn nút Office -> Chọn New -> Chọn Blank Presentation -> Chọn Create là thao tác gì? Tạo một bài trình chiếu mới Tạo một bài trình chiếu có sẵn trong máy Lưu một bài trình chiếu Đóng chương trình Microsoft Powerpoint 2007 1 Tin học – Power Point
62 Trong Power Point 2007, sử dụng tổ hợp phím Ctrl + O, hoặc nhấn nút Office -> Chọn Openlà thao tác gì? Mở một bài trình chiếu có sẵn trong máy Mở một bài trình chiếu mới Lưu một bài trình chiếu Đóng chương trình Microsoft Powerpoint 2007 1 Tin học – Power Point
63 Trong Power Point 2007, nhấn nút Office Button -> chọn Save hoặc Save as… là thao tác gì? Lưu một bài trình chiếu Mở một bài trình chiếu mới Mở một bài trình chiếu có sẵn trong đĩa Đóng chương trình Microsoft Powerpoint 2007 1 Tin học – Power Point
64 Theo mặc định, Microsoft Power Point 2007 sẽ lưu tài liệu với phần mở rộng dưới dạng nào? .pptx .docx .ppt .xlsx 1 Tin học – Power Point
65 Trong Power Point 2007, phím tắt để bắt đầu chạy bài trình chiếu là: F5 F1 F2 F9 1 Tin học – Power Point
66 Phím tắt để sử dụng chức năng trợ giúp của Microsoft Power Point 2007 là: F1 F2 F5 F9 1 Tin học – Power Point
67 Trong Power Point 2007, nhóm Themes trong thẻ Design có chức năng: Tạo giao diện cho slide Thêm hình ảnh vào slide Thêm đoạn văn bản vào slide Thay đổi kích thước slide 1 Tin học – Power Point
68 Trong Power Point 2007, nhấn tổ hợp phím Ctrl+X có tác dụng gì? Cắt khối văn bản được chọn vào ClipBoard Sao chép văn bản trong bài trình chiếu Dán văn bản trong trình chiếu Nhân bản khối văn bản được chọn 1 Tin học – Power Point
69 Trong Power Point 2007, nhấn tổ hợp phím Ctrl+C có tác dụng gì? Sao chép văn bản trong bài trình chiếu Di chuyển văn bản trong bài trình chiều Dán văn bản trong trình chiếu Nhân bản khối văn bản được chọn 1 Tin học – Power Point
70 Trong Power Point 2007, nhấn tổ hợp phím Ctrl+V có tác dụng gì? Dán văn bản trong trình chiếu Sao chép văn bản trong bài trình chiếu Di chuyển văn bản trong bài trình chiều Nhân bản khối văn bản được chọn 1 Tin học – Power Point
71 Trong Power Point 2007, phím tắt để thụt đầu dòng cho đoạn văn bản là: Tab Ctrl Alt Enter 1 Tin học – Power Point
72 Định dạng file ảnh nào có thể thêm vào trong Microsoft Power Point 2007 ? Tất cả các đáp án đã nêu .jpeg .gif .png 1 Tin học – Power Point
73 Trong Power Point 2007, để sao chép hình ảnh giữa hai bài trình chiếu sử dụng công cụ gì? Công cụ Copy và Paste Công cụ Cut và Paste Công cụ Cut và Format Painter Công cụ Copy và Format Painter 1 Tin học – Power Point
74 Trong Power Point 2007, để di chuyển hình ảnh giữa hai bài trình chiếu sử dụng công cụ gì? Công cụ Cut và Paste Công cụ Cut và Format Painter Công cụ Copy và Paste Công cụ Copy và Format Painter 1 Tin học – Power Point
75 Trong Power Point 2007, để thay đổi kích thước hình ảnh bạn di chuột đến góc vuông bên phải phía dưới của hình ảnh. Khi con trỏ chuột biến thành mũi tên 2 chiều thì nhấn, giữ và kéo chuột để thay đổi kích thước hình ảnh. Đúng hay sai? Đúng Sai 1 Tin học – Power Point
76 Trong Power Point 2007, phím tắt để xóa nhanh hình ảnh trong slide là: Delete Ctrl + delete Ctrl + V Alt + delete 1 Tin học – Power Point
77 Trong Power Point 2007, phím tắt để mở hộp thoại chèn ảnh từ ổ cứng là: Alt + N + P Alt + P Alt + N Ctrl + N + P 1 Tin học – Power Point
78 Để vẽ các mũi tên, đường kẻ, ngôi sao trong Microsoft Powerpoint 2007 ta sử dụng công cụ gì? Công cụ Shapes trong nhóm Illustrations của thẻ Insert. Công cụ SmartArt trong nhóm Illustrations của thẻ Insert. Công cụ Clip Art trong nhóm Illustrations của thẻ Insert. Công cụ Chart trong nhóm Illustrations của thẻ Insert. 1 Tin học – Power Point
79 Trong Power Point 2007, để tạo một ô văn bản vào slide ta sử dụng công cụ gì? Chọn lệnh Text Box trong nhóm Text của thẻ Insert Chọn lệnh Header & Footer trong nhóm Text của thẻ Insert Chọn lệnh WordArt trong nhóm Text của thẻ Insert Chọn lệnh Object trong nhóm Text của thẻ Insert 1 Tin học – Power Point
80 Trong Power Point 2007, để chèn một trang tính Excel vào slide ta sử dụng công cụ gì? Chọn lệnh Object trong nhóm Text của thẻ Insert Chọn lệnh Text Box trong nhóm Text của thẻ Insert Chọn lệnh Header & Footer trong nhóm Text của thẻ Insert Chọn lệnh WordArt trong nhóm Text của thẻ Insert 1 Tin học – Power Point
81 Trong Power Point 2007, công cụ Table trong thẻ Insert có tác dụng gì? Tạo bảng trong slide Tạo đoạn văn bản trong slide Tạo h́nh ảnh trong slide Đánh số thứ tự slide 1 Tin học – Power Point
82 Trong Power Point 2007, khi bảng biểu được tạo, để chèn thêm dòng trắng vào dưới vị trí đặt con trỏ ta sử dụng công cụ gì? Lệnh Insert Below trong nhóm Row & Columns của thẻ Layout Lệnh Insert Above trong nhóm Row & Columns của thẻ Layout Lệnh Insert Left trong nhóm Row & Columns của thẻ Layout Lệnh Insert Right trong nhóm Row & Columns của thẻ Layout 1 Tin học – Power Point
83 Trong Power Point 2007, khi bảng biểu được tạo, để chèn thêm cột trắng sang bên trái vị trí đặt con trỏ ta sử dụng công cụ gì? Lệnh Insert Left trong nhóm Row & Columns của thẻ Layout Lệnh Insert Above trong nhóm Row & Columns của thẻ Layout Lệnh Insert Below trong nhóm Row & Columns của thẻ Layout Lệnh Insert Right trong nhóm Row & Columns của thẻ Layout 1 Tin học – Power Point
84 Trong Power Point 2007, khi bảng biểu được tạo, để chèn thêm dòng trắng lên trên vị trí đặt con trỏ ta sử dụng công cụ gì? Lệnh Insert Above trong nhóm Row & Columns của thẻ Layout Lệnh Insert Below trong nhóm Row & Columns của thẻ Layout Lệnh Insert Left trong nhóm Row & Columns của thẻ Layout Lệnh Insert Right trong nhóm Row & Columns của thẻ Layout 1 Tin học – Power Point
85 Trong Power Point 2007, khi bảng biểu được tạo, để chèn thêm cột trắng sang bên phải vị trí đặt con trỏ ta sử dụng công cụ ǵ? Lệnh Insert Right trong nhóm Row & Columns của thẻ Layout Lệnh Insert Above trong nhóm Row & Columns của thẻ Layout Lệnh Insert Below trong nhóm Row & Columns của thẻ Layout Lệnh Insert Left trong nhóm Row & Columns của thẻ Layout 1 Tin học – Power Point
86 Trong Power Point 2007, khi bảng biểu được tạo, muốn tách các ô ra ta sử dụng công cụ ǵ? Lệnh Split Cell trong nhóm Merge của thẻ Layout Lệnh Insert Below trong nhóm Row & Columns của thẻ Layout Lệnh Merge Cell trong nhóm Merge của thẻ Layout Lệnh Insert Left trong nhóm Row & Columns của thẻ Layout 1 Tin học – Power Point
87 Trong Power Point 2007, khi bảng biểu được tạo, nhóm Cell Size của thẻ Layout có tác dụng gì? Chỉnh kích thước bảng biểu Thêm hàng vào bảng biểu Thêm cột vào bảng biểu Gộp các ô trong bảng biểu 1 Tin học – Power Point
88 Trong Power Point 2007, khi biểu đồ được tạo, công cụ Change Chart Type trong nhóm Type của thẻ Design có chức năng gì? Thay đổi kiểu biểu đồ Thay đổi kích thước biểu đồ Thay đổi số liệu trong biểu đồ Xóa biểu đồ 1 Tin học – Power Point
89 Trong Power Point 2007, khi biểu đồ được tạo, muốn thay đổi số liệu trong biểu đồ ta sử dụng công cụ gì? Lệnh Edit Data trong nhóm Data của thẻ Design Lệnh Switch Row->Column trong nhóm Data của thẻ Design Lệnh Select Data trong nhóm Data của thẻ Design Lệnh Refresh Data trong nhóm Data của thẻ Design 1 Tin học – Power Point
90 Trong Power Point 2007, khi biểu đồ được tạo, muốn thay đổi màu nền của biểu đồ ta sử dụng công cụ gì? Lệnh Shape Fill trong nhóm Shape Styles của thẻ Format Lệnh Shape Effects trong nhóm Shape Styles của thẻ Format Lệnh Text Fill trong nhóm WordArt Styles của thẻ Format Lệnh Shape Outline trong nhóm Shape Styles của thẻ Format 1 Tin học – Power Point
91 Có thể khởi động chương trình Microsoft Word 2007 bằng cách: Cả A và B đều đúng Kích chuột vào nút Start -> Chọn All Program -> Chọn Microsoft Office -> Chọn Microsoft Office Word 2007 (A) Kích đúp trái chuột vào biểu tượng Microsoft Word trên Desktop (B) Cả A và B đều sai 1 Tin học – World
92 Có thể thoát chương trình Microsoft Word 2007 bằng cách: Tất cả đều đúng Kích chuột vào Nút Office -> Chọn Close Sử dụng tổ hợp phím Alt + F4. Kích chuột vào biểu tượng đóng (close) phía trên bên góc phải cửa sổ làm việc. 1 Tin học – World
93 Trong Word 2007, kích chuột vào Nút Office -> Chọn New -> Chọn Blank document -> Chọn Create là thao tác gì? Mở một tài liệu mới Mở một tài liệu có sẵn trong đĩa Lưu một tài liệu Đóng chương trình Microsoft Word 2007 1 Tin học – World
94 Trong Word 2007, kích chuột vào Nút Office -> chọn Save hoặc Save As là thao tác gì? Lưu một tài liệu Mở một tài liệu mới Mở một tài liệu có sẵn trong đĩa Đóng chương trình Microsoft Word 2007 1 Tin học – World
95 Theo mặc định, Word 2007 sẽ lưu tài liệu của bạn với phần mở rộng .docx. Đúng hay sai? Đúng Sai 1 Tin học – World
96 Muốn Word 2007 lưu tài liệu với định dạng của Word 2003, ta làm như thế nào? Kích chuột vào nút Office -> Chọn Save As. Tại mục Save as type trong hộp thoại Save As, bạn chọn Word 97-2003 Document Kích chuột vào nút Office -> Chọn Save As. Tại mục Save as type trong hộp thoại Save As, bạn chọn Word Document Kích chuột vào nút Office -> Chọn Save As. Tại mục Save as type trong hộp thoại Save As, bạn chọn Word Template Tất cả đều sai 1 Tin học – World
97 Trong Word 2007, nhấn tổ hợp phím nào cho phép bạn chuyển về đầu tài liệu? Ctrl+Home Home Page Up Ctrl+Page Up 1 Tin học – World
98 Trong Word 2007, làm thế nào để chọn một đoạn văn bản? Kích đúp miền chọn ở bên trái một dòng nào đó trong đoạn văn bản Kích đúp vào một từ trong đoạn văn bản Kích miền chọn ở bên trái một ḍng nào đó trong đoạn văn bản Kích ba lần vào miền chọn ở bên trái một dòng nào đó trong đoạn văn bản 1 Tin học – World
99 Trong Word 2007, nhấn tổ hợp phím Ctrl+X có tác dụng gì? Cắt khối văn bản được chọn vào ClipBoard Sao chép khối văn bản được chọn vào ClipBoard Dán khối văn bản từ ClipBoard vào tài liệu Nhân bản khối văn bản được chọn 1 Tin học – World
100 Trong Word 2007, nhấn tổ hợp phím Ctrl+C có tác dụng gì? Sao chép khối văn bản được chọn vào ClipBoard Cắt khối văn bản được chọn vào ClipBoard Dán khối văn bản từ ClipBoard vào tài liệu Nhân bản khối văn bản được chọn 1 Tin học – World
101 Trong Word 2007, nhấn tổ hợp phím Ctrl+V có tác dụng gì? Dán khối văn bản từ ClipBoard vào tài liệu Sao chép khối văn bản được chọn vào ClipBoard Cắt khối văn bản được chọn vào ClipBoard Nhân bản khối văn bản được chọn 1 Tin học – World
102 Trong Word 2007, bạn không thể hoàn tác (undo) nhiều hành động. Đúng hay sai? Sai Đúng 1 Tin học – World
103 Trong Word 2007, nhấn tổ hợp phím Ctrl+F có tác dụng gì? Mở hộp thoại Find and Replace Mở hộp thoại Print Preview Mở hộp thoại Print In tài liệu mà không cần hỏi 1 Tin học – World
104 Trong Word 2007, hộp thoại Paragraph có chức năng gì? Điều chỉnh khoảng cách giữa các đoạn, các dòng trên văn bản Bôi đen đoạn văn bản cần định dạng Mở hộp thoại định dạng Font chữ Gạch chân dưới chân các ký tự 1 Tin học – World
Trong Word 2007, định dạng Bullets and Numbering có tác dụng gì? Tạo ra các số thứ tự, ký hiệu tự động ở đầu mỗi đoạn văn bản. Chèn các ký tự không có trên bàn phím. Căn lề trái, lề phải một đoạn văn bản Tạo các dòng kẻ gồm các ký hiệu dấu chấm(.), hay gọi là định vị bước nhảy của con trỏ trên dòng văn bản. 1 Tin học – World
106 Định dạng khung và màu nền trong Word 2007 nằm ở bảng hội thoại nào? Borders and Shading Bullets and Numbering Page Border Tab Stop Position 1 Tin học – World
107 Để chia cột trong Word 2007, ta dùng chức năng nào? Trên thanh Ribbon, chọn thẻ Page Layout -> chọn Columns Trên thanh Ribbon, chọn thẻ Page Layout -> chọn Setup Trên thanh Ribbon, chọn thẻ Page Layout -> chọn Size Trên thanh Ribbon, chọn thẻ Page Layout -> chọn Margins 1 Tin học – World
108 Trong Word 2007, để tạo chữ thụt cấp đầu đoạn, ta dùng công cụ nào? Drop Cap Columns Line between Tất cả đều sai 1 Tin học – World
109 Trong Word 2007, Phím tắt Ctrl + L có tác dụng ǵ? Căn lề trái Căn đều hai bên Căn lề giữa Căn lề phải 1 Tin học – World
110 Trong Word 2007, nhấn tổ hợp phím Ctrl+[ có tác dụng gì? Giảm kích thước font chữ 1 cỡ Tăng kích thước font chữ 1 cỡ Tăng độ dăn ḍng 1 cỡ Giảm độ dăn ḍng 1 cỡ 1 Tin học – World
111 Trong Word 2007, nhấn tổ hợp phím Ctrl+] có tác dụng gì? Tăng kích thước font chữ 1 cỡ Giảm kích thước font chữ 1 cỡ Tăng độ dãn dòng 1 cỡ Giảm độ dãn dòng 1 cỡ 1 Tin học – World
Trong Word 2007, khi bảng biểu đã được tạo, thao tác kích chuột phải -> chọn Insert -> chọn Columns to the Left có chức năng gì? Chèn một cột trắng về phía bên trái vị trí con trỏ Chèn dòng trắng về phía trên dòng đặt con trỏ Chèn dòng trắng về phía dưới dòng đặt con trỏ. Chèn một cột trắng về phía bên phải vị trí con trỏ 1 Tin học – World
113 Trong Word 2007, khi bảng biểu đă được tạo, thao tác kích chuột phải -> chọn Insert -> chọn Row Below có chức năng gì? Chèn dòng trắng về phía dưới dòng đặt con trỏ Chèn dòng trắng về phía trên dòng đặt con trỏ Chèn một cột trắng về phía bên trái vị trí con trỏ Chèn một cột trắng về phía bên phải vị trí con trỏ 1 Tin học – World
114 Trong Word 2007, muốn tách ô trong các bảng biểu, ta thực hiện: Trên thanh Ribbon, chọn Layout -> Chọn Split Cell Trên thanh Ribbon, chọn Layout -> Chọn Split Table. Trên thanh Ribbon, chọn Layout -> Chọn Sort Trên thanh Ribbon, chọn Chọn Sort 1 Tin học – World
115 Trong Word 2007, nhấn tổ hợp phím Shift + Tab trong bảng biểu có chức năng: Đưa con trỏ trở về ô trước đó Đưa con trỏ trở về ô đầu tiên của cột hiện tại Đưa con trỏ trở về ô cuối của cột hiện tại Đưa con trỏ về ô đầu của dòng hiện tại 1 Tin học – World
Trong Word 2007, nguồn dữ liệu cho trộn thư (Mail Merge) bao gồm định dạng nào sau đây: Tất cả định dạng đã nêu Excel (*.xls) Access (*.mdb) Text (*.txt) 1 Tin học – World
117 Trong Word 2007, công cụ trộn thư (Mail Merge) nằm trong nhóm công cụ nào sau đây: Mailings Insert References Add-Ins 1 Tin học – World
118 Trong Word 2007, khi kích chuột vào Nút Office -> Chọn Print hoặc Nhấn tổ hợp phím Ctrl + P, hộp thoại xuất hiện sau đó có chức năng gì? In ấn Setup Page Điều chỉnh Font chữ Tạo tài liệu mới 1 Tin học – World
119 Trong Word 2007, ở thẻ Page Layout trên thanh Ribbon, chức năng của Margins là: Tất cả đều đúng Thiết lập khổ giấy Thiết lập lề giấy Thiết lập hướng trang giấy 1 Tin học – World
120 Trong Word 2007, công cụ thêm đầu trang (Header) và chân trang (Footer) nằm ở nhóm công cụ nào trên thanh Ribbon? Insert Page Layout View Add-Ins 1 Tin học – World

 

– Tải file excel các câu hỏi tại đây: Bấm để tải về.

Nosomovo (Sưu tầm)

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO