API Graph v2.12 của facebook sẽ ngừng hoạt động vào tháng 5 năm 2020

Vào ngày 06/04/2020, Facebook thông báo rằng phiên bản API Graph v2.12 sẽ bị ngừng hoạt động vào tháng 5/2020.

Để thích nghi với sự thay đổi này, Facebook yêu cầu các ứng dụng chuyển sang sử dụng API phiên bản 3.0 trở lên. Thật may mắn, Facbook cung cấp cho chúng ta Công cụ nâng cấp API. Với công cụ này, bạn có thể đánh giá xem ứng dụng của mình có bị ảnh hưởng hay không.

Trường hợp, bạn không nhìn thấy bất kỳ lệnh gọi nào bị ảnh hưởng trong Công cụ nâng cấp API, thì ứng dụng của bạn có thể không chịu ảnh hưởng của việc nâng cấp này nhé!

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên