Dùng Android Studio bug và fix các lỗi do việc chuyển đổi từ thư viện android sang androidx

Sau khi các bạn build project ionic bằng lệnh ionic cordova build android  hoặc ionic cordova build android  trong project sẽ sinh ra thư viện java của android tại thư mục platform/android/app/src/main/java (hình 1)

Hình 1. Thư viện java của android

Trong trường hợp bạn nhận được các lỗi từ các file thư viện này thì chúng ta sử dụng Android studio để debug và fix chúng theo cách sau:

Bước 1: Dùng Android Studio mở project sẵn có, tức là thư mục platform/android/app .

Bước 2: Build file apk của project từ menu Build của Android studio để nhận được các lỗi. Cách build như hình 2.

Hình 2. Dùng android studio build file apk

Bước 3: Tìm đến file lỗi và thực hiện chỉnh sửa.

Nguyên tắc chung là lỗi ở file nào thì tìm hiểu cụ thể lỗi và sửa chỗ đó. Nhưng, thông thường các lỗi này do việc chuyển đổi bộ thư viện từ Android sang AndroidX gây ra. Trong đó phải kể đến một số lỗi phổ biến liên quan đến các thư viện như:

android.support.v4.content.FileProvider
android.support.annotation.NonNull
android.support.v4.content.PermissionChecker
android.support.annotation.RequiresApi

Đối với các thư viện lỗi nêu trên các bạn thực hiện thay thế dần các thư viện đó bằng thư viện AndroidX như sau:

//import android.support.v4.content.FileProvider;
import androidx.core.content.FileProvider;

//import android.support.annotation.NonNull;
import androidx.annotation.NonNull;

//import android.support.v4.content.PermissionChecker;
import androidx.core.content.PermissionChecker;

//import android.support.annotation.RequiresApi;
import androidx.annotation.RequiresApi;

Sau đây là hình ảnh minh họa cách thay thế thư viện trên một file để các bạn dễ hiểu hơn.

Hình 3. Minh họa cách thay thế thư viện java Android thành AndroidX

Nôi dung ở trên tôi mới đề cập đến 4 thư viện thường thấy lỗi thôi. Trong trường hợp, các bạn gặp lỗi tại các thư viện khác thì làm sao? Biết tên thư viện mới tương ứng là gì mà thay thế? Phải không nào? Đừng lo lắng bạn có thể tra cứu tên thư viện chuyển đổi ở Bảng chuyển đổi thư viện android sang androidx này.

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo Tổng hợp

 

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi