Khắc phục lỗi “Plugin doesn’t support this project’s cordova-ios version. cordova-ios: 4.5.5, failed version requirement: >=5.0.0”

1. Mô tả lỗi

Khi bạn thực hiện lệnh build ionic cordova build ios  thì xuất hiện thông báo lỗi sau:

2. Cách khắc phục

Để khắc phục vấn đề phiên bản cordova trên ios platform này chúng ta thực hiện:

– Gỡ bỏ platform ios hiện tại: ionic cordova platform remove ios

– Cài lại platform ios Theo đúng phiên bản được yêu cầu:

Nosomovo

 

Chia sẻ lên

Trả lời