Khắc phục lỗi “Plugin doesn’t support this project’s cordova-ios version. cordova-ios: 4.5.5, failed version requirement: >=5.0.0”

Trong Ionic, Khi bạn thực hiện lệnh build  ionic cordova build ios  thì xuất hiện thông báo lỗi Plugin doesn’t support this project’s… như sau: Plugin doesn’t support this project’s cordova-ios version. cordova-ios: 4.5.5, failed version requirement: >=5.0.0 Để khắc phục vấn đề phiên bản cordova trên ios platform này chúng ta thực hiện: – Gỡ …
Đọc tiếp Khắc phục lỗi “Plugin doesn’t support this project’s cordova-ios version. cordova-ios: 4.5.5, failed version requirement: >=5.0.0”