Dùng Android Studio bug và fix các lỗi do việc chuyển đổi từ thư viện android sang androidx

Sau khi các bạn build project ionic bằng lệnh ionic cordova build android  hoặc ionic cordova build android  trong project sẽ sinh ra thư viện java của android tại thư mục platform/android/app/src/main/java (hình 1) Trong trường hợp bạn nhận được các lỗi từ các file thư viện này thì chúng ta sử dụng Android studio để …
Đọc tiếp Dùng Android Studio bug và fix các lỗi do việc chuyển đổi từ thư viện android sang androidx

Bảng chuyển đổi thư viện android sang androidx

Trong thời gian này, google thực hiện chuẩn hóa thư viện build ứng dụng android cho các developers. Theo đó, thư viện build sẽ bị thay đổi tên. Bên dưới đây là bảng ánh xạ tên thư viện android cũ sang androidx, hãy tham khảo nhé: Old build artifact AndroidX build artifact android.arch.core:common androidx.arch.core:core-common android.arch.core:core …
Đọc tiếp Bảng chuyển đổi thư viện android sang androidx