CSS canh giữa trên – dưới, trái – phải

Để chỉnh CSS cho 1 thẻ html ở vị trí chính giữa (giữa theo chiều trên – dưới, trái – phải) so với thẻ cha của nó ta sử dụng đoạn CSS sau:

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

 

Chia sẻ lên