CSS canh giữa trên – dưới, trái – phải

05/06/2018 Nosomovo 0

Để chỉnh CSS cho 1 thẻ html ở vị trí chính giữa (giữa theo chiều trên – dưới, trái – phải) so với thẻ cha của nó ta sử dụng đoạn CSS sau: position: absolute; left: 50%; top: 50%; transform: translateX(-50%) translateY(-50%); -webkit-transform: translateX(-50%) translateY(-50%); Hy vọng hữu ích với