GPS Changelog

Phiên bản 1.0.0 – Hỗ trợ 2 ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh (Mới). – Giữ trạng thái đăng nhập cho lần khởi động ứng dụng sau (Mới). – Chia sẻ địa điểm với cộng đồng (Mới). – Xem danh sách cùng đánh giá các điểm do cộng đồng chia sẻ  (Mới). – Đánh …
Đọc tiếp GPS Changelog

Tăng thời gian timeout load trong ionic khắc phục lỗi “The connection to the server unsuccessful (file:///android_asset/www/index.html)”

1. Mô tả vấn đề Chắc hẳn trong quá trình phát triển ứng dụng với ionic framework chúng ta không ít lần bị quăng cái lỗi “The connection to the server unsuccessful (file:///android_asset/www/index.html)” ngớ ngẫn vô mặt. 2. Cách giải quyết Hãy tìm đến file config.xml và thêm dòng này vào để tăng thời gian chờ …
Đọc tiếp Tăng thời gian timeout load trong ionic khắc phục lỗi “The connection to the server unsuccessful (file:///android_asset/www/index.html)”

GPS Privacy Policy

Nosomovo built the GPS app as a Free app. This SERVICE is provided by Nosomovo at no cost and is intended for use as is. This page is used to inform website visitors regarding my policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use my Service. If you choose …
Đọc tiếp GPS Privacy Policy