Hướng dẫn cài đặt SSL cho website sử dụng Control Web Panel – CWP

Để cài đặt ssl cho website sử dụng Control Web Panel – CWP quản trị host chúng ta thực hiên như sau:

Bước 1: Vào menu Domains –> AutoSSL như hình 1.

Hình 1

Bước 2: Chọn 1 domain cần cài ssl như hình 2.

Hình 2

Bước 3: Bấm vào nút Install như hình 3.

Hình 3

Bước 4: Ngồi chờ một tí cho quá trình cài đặt hoàn tất. Sau khi cài đặt thành công thông tin ssl sẽ xuất hiện như hình 4.

Hình 4

Đến đây việc cài đặt ssl cho website hoàn thành khá nhẹ nhàn với sự hỗ trợ tận răng của CWP rồi nhé.

Nosomovo

 

 

 

 

Chia sẻ lên