Hướng dẫn cài đặt SSL cho website sử dụng Control Web Panel – CWP

Để cài chứng chỉ SSL cho website sử dụng Control Web Panel – CWP quản trị host chúng ta thực hiên như sau: Bước 1: Vào menu Domains –> AutoSSL như hình 1. Hình 1 Bước 2: Chọn 1 domain cần cài ssl như hình 2. Hình 2 Bước 3: Bấm vào nút Install như hình …
Đọc tiếp Hướng dẫn cài đặt SSL cho website sử dụng Control Web Panel – CWP