Khắc phục lỗi “Server sent passive reply with unroutable address. Using server address instead”

1. Mô tả vấn đề

Khi sử dụng Filezilla kết nối ftp đến host thì xuất hiện nội dung thông báo: Server sent passive reply with unroutable address. Using server address instead

2. Cách khắc phục
Để giải quyết vấn đề này chúng ta chọn lại Encrytion là “Only use plain FTP (insecure)” như hình:

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO