Khắc phục lỗi: “421 Too many connections (8) from this IP” trong Filezilla

1. Mô tả vấn đề Khi bạn sử dụng Filezilla và kết nối để down/up file giữa host và máy tính thì xuất hiện lỗi “421 Too many connections (8) from this IP“ như hình bên dưới đây: 2. Nguyên nhân Lỗi này xuất hiện khi có quá nhiều kết nối đến host đồng thời …
Đọc tiếp Khắc phục lỗi: “421 Too many connections (8) from this IP” trong Filezilla

Khắc phục lỗi “Server sent passive reply with unroutable address. Using server address instead”

1. Mô tả vấn đề Khi sử dụng Filezilla kết nối ftp đến host thì xuất hiện nội dung thông báo: Server sent passive reply with unroutable address. Using server address instead 2. Cách khắc phục Để giải quyết vấn đề này chúng ta chọn lại Encrytion là “Only use plain FTP (insecure)” như hình: Hy …
Đọc tiếp Khắc phục lỗi “Server sent passive reply with unroutable address. Using server address instead”