Hướng dẫn cài đặt SSL cho website chạy Apache

Bước 1: Lấy câu lệnh tạo CSR file bằng cách sử dụng công cụ generate – Truy cập trang https://www.digicert.com/easy-csr/openssl.htm – Điền các thông tin ssl (tại vị trí số 2 như trong hình 1). – Bấm nút generate (tại vị trí số 3 như trong hình 1) để lấy mã lệnh tạo file CSR. – …
Đọc tiếp Hướng dẫn cài đặt SSL cho website chạy Apache

Hướng dẫn cài đặt SSL cho website sử dụng Control Web Panel – CWP

Để cài chứng chỉ SSL cho website sử dụng Control Web Panel – CWP quản trị host chúng ta thực hiên như sau: Bước 1: Vào menu Domains –> AutoSSL như hình 1. Hình 1 Bước 2: Chọn 1 domain cần cài ssl như hình 2. Hình 2 Bước 3: Bấm vào nút Install như hình …
Đọc tiếp Hướng dẫn cài đặt SSL cho website sử dụng Control Web Panel – CWP