Công cụ gỡ lỗi chia sẻ link lên facebook

Khi chia sẻ một link nào đó lên facebook mà xuất hiện một số kết quả không mong muốn như: Sai hoặc thiếu tiêu đề, sai hình ảnh, mô tả, v.v… Gọi chung là lỗi chia sẻ link lên facebook.

Khi đó, các bạn có thể sử dụng công cụ gỡ lỗi chia sẻ link facebook bằng cách truy cập vào địa chỉ sau: https://developers.facebook.com.

Ở giao diện gỡ lỗi, các bạn điền link cần tìm lỗi rồi sau đó bấm nút gỡ lỗi như hình 1.

Hình 1. Giao diện công cụ gỡ lỗi share link facebook

Sau đó, kết quả gỡ lỗi (debug) link xuất hiện như hình 2 bên dưới, việc của bạn cần làm là kiểm tra xem thông tin nào chưa chính xác thì sửa lại cho đúng nhé.

Hình 2. Kết quả debug share link facebook

Nếu mọi thông tin trên website của bạn đều đúng. Tức thông tin ở các thẻ meta đều đúng dữ liệu nhưng kết quả gỡ lỗi khác. Trường hợp này, bạn có thể yêu cầu thu thập lại. Bằng cách bấm vào nút “Thu thập lại” (xem nút trong hình 2 tại dòng thời gian trích xuất).

Chúc bạn khắc phục được lỗi chia sẻ link lên facebook này nhé!

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên