Công cụ gỡ lỗi chia sẻ link lên facebook

25/11/2021 Nosomovo 0

Khi chia sẻ một link nào đó lên facebook mà xuất hiện một số kết quả không mong muốn như: Sai hoặc thiếu tiêu đề, sai hình ảnh, mô tả, v.v… Gọi chung là lỗi chia sẻ link lên facebook. Khi đó, các bạn có thể sử dụng công cụ