Lưu ý khi sử dụng json_encoding trong php

Khi sử dụng hàm json_encoding cần lưu ý các điểm sau (nếu vi phạm hàm json_encoding sẽ không thể trả kết quả về được):

1. Không được echo bất cứ nội dung nào ở phía trên hàm json_encoding.

2. Encoding của file không chứa ký tự Bom.

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên