Lưu ý khi sử dụng json_encoding trong php

06/09/2017 Nosomovo 0

Khi sử dụng hàm json_encoding cần lưu ý các điểm sau (nếu vi phạm hàm json_encoding sẽ không thể trả kết quả về được): 1. Không được echo bất cứ nội dung nào ở phía trên hàm json_encoding. 2. Encoding của file không chứa ký tự Bom. Hy vọng hữu ích với bạn! Nosomovo