Lưu ý khi sử dụng hàm ajax jquery

Ví dụ đoạn code javascript sau được chạy ở website có địa chỉ là url1:

Chú ý là url1 và url2 là 2 địa chỉ trỏ đến 2 source web khác nhau, chạy độc lập nhau. Vấn đề xảy ra là khi đoạn code trên được thực thi thì thông tin header của site url1 sẽ bị thay bằng header của site url2. Khi đó, nếu site url1 có kiểm tra quyền bằng session thì session đã tạo ra để kiểm tra đăng nhập trên site url1 sẽ không còn. Khi đó, mỗi lần tải lại site url1 chúng ta phải đăng nhập lại.

Giải pháp:

Trong trường hợp thực sự cần thiết phải sử dụng 1 site – địa chỉ là url1 để truy xuất đến 1 site khác – địa chỉ là url2. Chúng ta hãy bỏ cách sử dụng hàm ajax này đi các bạn ạ chuyển sang sử dụng curl của php hỗ trợ (PHP 4.0.2 trở lên).

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên

Trả lời