Cách đổi tên – link tường facebook

Link trang cá nhân facebook của bạn nhận lúc mới tạo là những ký tự số rất khó nhớ và không đẹp tí nào! Bạn muốn đổi thành tên của mình cho dễ nhớ.

Vậy làm cách nào để đổi link trang facebook cá nhân?

Để thực hiện đổi link trang facebook cá nhân các bạn thực hiện 3 bước đơn giản sau đây:

Bước 1: Vào menu cài đặt (xem hình 1)

Hình 1. Cách đổi link facebook cá nhân bước 1

Bước 2: Bấm vào chữ  “Chỉnh sửa” của thông tin “Tên người dùng” (xem hình 2)

Hình 2. Cách đổi link facebook cá nhân bước 2

Bước 3: Nhập tên của bạn muốn sửa đổi vào và bấm nút “Lưu thay đổi” (xem hình 3)

Hình 3. Cách đổi link facebook cá nhân bước 3

Vậy là bạn đã đổi link facebook của mình rồi đó.

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên