Chuyển từ sử dụng google plus api sang Oauth2

Sau thời gian nghiên cứu, tìm cách giải quyết vấn đề do việc Google+ api sẽ tắt vào năm 2019. Để các project của tôi không bị ảnh hưởng bởi việc này tôi đã chọn cách chuyển từ việc sử dụng api google+ sang sử dụng api Oauth2 để lấy  email của người dùng đăng nhập vào hệ thống của mình.

Để thực hiện việc chuyển đổi này chúng ta thực hiện như sau:

1. Loại bỏ các scope liên quan đến plus trong file Google_Oauth2Service.php (contrib/Google_Oauth2Service.php) như hình bên dưới đây.

Việc này nhằm mục đích loại bỏ việc sử dụng api liên quan đến google plus.

2. Chỉnh file Chỉnh file config.php của thư viện Google API Client (Google API Client Library)

– Loại bỏ scope https://www.googleapis.com/auth/plus.me

– Thêm các scope https://www.googleapis.com/auth/userinfo.profilehttps://www.googleapis.com/auth/userinfo.email

3. Điều chỉnh một tí ở code chúng ta viết dùng để đăng nhập và xác định gmail thông qua token ứng dụng đang nắm giữ.

– Nội dung điều chỉnh thứ nhất:

+ Loại bỏ thư viện Google_PlusService.php

+ Thêm thư viện Google_Oauth2Service.php vào để sử dụng

Xem hình bên dưới đây sẽ rõ:

– Nội dung điều chỉnh thứ hai:Chuyển từ việc sử dụng google plus để lấy email thành sử thành sử dụng Oauth2 để lấy email:

+ Code (sử dụng google plus):

+ Code mới (sử dụng Oauth2):

4. Thưc hiện xóa bỏ các api liên quan đến google plus hiện có trên project.

Như chúng ta đã thấy trong hình, không còn api nào liên quan đến plus được khai báo.

5. Đến đây công việc chuyển đổi từ google plus sang Oauth2 đã hoàn tất. Bây giờ các bạn chạy thử ứng dụng và test xem nó hoạt động thế nào.

Hy vọng chia sẻ trên hữu ích với các bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên

One Reply to “Chuyển từ sử dụng google plus api sang Oauth2”

  1. Chúng ta có thể bỏ qua bước 4 để tránh việc bị google yêu cầu xác minh lại project

Trả lời