Cây Phong Thủy Theo Tuổi ( Chi Tiết) Phần 2

7.Tuổi Ngọ

+ Tuổi Nhâm Ngọ: nên chọn những cây có màu xanh lá hoặc màu xanh nước biển như: cây vạn niên thanh, ngũ gia bì, cau tiểu trâm,….
+ Tuổi Giáp ngọ: nên chọn những cây có màu nâu hoặc vàng: Cây Bạch Mã Hoàng Tử, Cây Lan Chi, Cây Ngọc Ngân, Cây Lan Ý,..
+ Tuổi Bính Ngọ: nên chọn những cây có màu trắng hoặc xanh nước biển như : cây kim tiền, cây lưỡi hổ, cây lan ý, cây ngọc ngân,…
+ Tuổi Mậu Ngọ: nên chọn cây có hoa thân màu xanh lá hoặc đỏ, cam, hồng như: cây kim ngân. Cây kim tiền, bạch mã hoàng tử, cây kim tiền, cây phất dụ,
+ Tuổi Canh Ngọ: nên chọn những cây có màu đỏ, cam, tím như: cây hồng môn, cây trạng nguyên, vạn niên thanh,…

8.Tuổi mùi

+ Tuổi quý mùi: nên chọn những cây có hoa màu xanh lá hoặc xanh dương như: Thiên tuế, vạn tuế, ngọc ngân, kim ngân, phát tài, lộc vừng, sung, xanh, tình yêu, hoa hồng xanh,..
+ Tuổi Ất Mùi: nên chọn cây có màu vàng hoặc nâu như: Cây may mắn, cọ nhật, đuôi công , phát tài, trúc phát tài, sen đá màu nâu, ngọc ngân, bạch mã hoàng tử, cau nhật,…
+Tuổi Đinh Mùi: nên chọn những cây thuộc màu trắng hoặc xanh dương như: hoa giấy trắng, cây lan ý, cẩm tú cầu,…
+ Tuổi Kỷ Mùi: nên chọn những cây có màu xanh lá, đỏ, cam như: cây trạng nguyên, cây hồng môn, kim tiền, phát tài,…

9.Tuổi Thân

+ Tuổi Bính Thân: nên chọn những cây có màu xanh lá cây hoa màu đỏ,cam, hồng như: cây trạng nguyên, hồng môn, sống đời,….
+ Tuổi Mậu Thân: nên chọn những cây có hoa lá màu đỏ, cam như: Hoa trạng nguyên, cây hồng môn, cây vạn lộc, hoa lan tím, hoa hồng nhung, hoa đỗ quyên, hoa tuylip,…
+ Tuổi Giáp Thân: nên chọn những cây có màu trắng hoặc xanh dương như: Cây Lan ý, cây cẩm tú cầu,…
10.Tuổi Dậu
+ Tuổi Ất Dậu: nên chọn những cây thủy sinh hoặc những cây có màu trắng, đen như: cây lan ý, cây phát tài khúc, cây lan chi,…
+ Tuổi Định Dậu: nên chọn những cây có màu xanh lá hoa đỏ, cam như: cây trạng nguyên, cây hồng môn, cây kim tiền,…
+ Tuổi Quý Dậu: nên chọn những cây có màu trắng, nâu, xám như: cây lan ý, cây kim ngân, đỗ quyên,…
+ Tuổi Tân Dậu: nện chọn những cây có màu xanh, nâu hoặc đen như: cây kim tiền, cây họ tùng trúc, cây ngọc bích, hoa lan, sâm cảnh, vạn niên thanh,…
+ Tuổi Kỷ Dậu: nên chọn những cây có màu đỏ, hồng, tím như cây trạng nguyên, cây hồng môn, cây cẩm tú cầu,….

11.Tuổi Tuất

+ Tuổi Giáp Tuất: nên chọn những cây có màu đỏ, cam, tím như: cây Trạng nguyên, Hồng môn, sống đời,..
+ Tuổi Nhâm Tuất: nên chọn những cây có màu trắng, xanh dương như cây lan ý, hoa giấy trắng, ..
+ Tuổi Canh Tuất: nên chọn những câu có màu nâu, trắng như: Cây đuôi công, cây lan ý, …
+ Tuổi Mậu Tuất: nên chọn những cây có màu nâu, xanh nước biển, đen như: cây tình yêu, cây cọ , cây kim tiền,…
+ Tuổi Bính Tuất: nên chọn những cây có màu đỏ, hồng, cam như: cây trạng nguyên, cây hồng môn, cây kim tiền,…

12.Tuổi Hợi

+ Tuổi Ất Hợi: nên chọn những cây có hoa màu đỏ, tím, hồng như: Hồng môn, lan quân tử, Trạng nguyên, Đa búp đỏ,…
+ Tuổi Đinh Hợi: nên chọn những cây có màu đỏ,vàng, nâu như: Cây trạng nguyên, hồng môn, ,…
+Tuổi Kỷ Hợi: nên chọn những cây có màu đen hoặc xanh nước biển như: Cây ngũ gia bì, cây kim ngân, cây trường sinh,..
+ Tuổi Tân Hợi: nên chọn những cây có màu vàng, nâu, trắng như: cây lan chi, cây lan ý,…
+ Tuổi Quý Hợi: nên chọn những cây có màu như xanh nước biển, đen như: Kim Tiền, cây lưỡi hổ, lan ý,…

Kiwilee

Chia sẻ lên

Trả lời