Tắt quảng cáo trên Thánh sim Vietnammobile

Nếu bạn đã sử dụng thánh sim của mạng Viettnammobile thì việc hiển thị quảng cáo sim này gây ra nhiều phiền toái cho bạn. Sau đây là cách tắt đi sự phiền toái này.

Lấy điện thoại ra soạn tin nhắn với nội dung “HUY” rồi gửi đến số 2230 thế là xong!

nosomovo

Chia sẻ lên