Copy folder in C#

Nếu bạn đang tìm code c# thực hiện copy thư mục thì đây, ngay bên dưới đây là code bạn cần nhé! private void DirectoryCopy(string sourceDir, string destDir) { DirectoryInfo dir = new DirectoryInfo(sourceDir); DirectoryInfo[] dirs = dir.GetDirectories(); if (!dir.Exists) { throw new DirectoryNotFoundException( “Không tìm thấy thư mục: ” + sourceDir); } if (!Directory.Exists(destDir)) …
Đọc tiếp Copy folder in C#

Sleep in C#

Nếu bạn đang viết một ứng dụng với ngôn ngữ C#. Và muốn cho ứng dụng ngủ 1 vài mili giây thì đây là code bạn cần nhé: System.Threading.Thread.Sleep(1); //Sleep 1 milisecond Application.DoEvents(); //Continute do some code after sleep Trong đó: Dòng thứ nhất: cho ngủ 1 mili giây. Dòng thứ 2: Cho phép ứng …
Đọc tiếp Sleep in C#

Wondershare Video Converter Ultimate – Phần mềm chuyển đổi định dạng video, audio

Wondershare Video Converter Ultimate là phần mềm chuyển đổi định dạng video, audio cực dễ sử dụng. – Video Converter Ultimate: Tải về. Hy vọng hữu ích với bạn! Nosomovo

Code php tính lấy ngày đầu tháng và ngày cuối tháng của tháng hiện tại – Get start and end date of month in PHP

Trong một số trường hợp, chúng ta cần lấy khoản thời gian mặc định là khoản thời gian ngày đầu tháng đến cuối tháng cho ứng dụng của mình. Đoạn code sau sẽ thực hiện điều này và trả về ngày đầu tháng, cuối tháng của tháng hiện tại dạng yyyy-mm-dd: $fromdate=”; $todate=”; $now=getdate(); //Ngày …
Đọc tiếp Code php tính lấy ngày đầu tháng và ngày cuối tháng của tháng hiện tại – Get start and end date of month in PHP

CSS Thanh cuộn – Scroll bar CSS

Nếu bạn muốn làm đẹp cho thanh cuộn – scroll bar cho website của mình thay vì sử dụng scroll bar mặc định của trình duyệt. Bạn có thể sử dụng đoạn mã css bên dưới để làm điều này. ::-webkit-scrollbar { width: 5px; } ::-webkit-scrollbar-track { -webkit-box-shadow: inset 0 0 6px rgba(0,0,0,0.3); -webkit-border-radius: 10px; …
Đọc tiếp CSS Thanh cuộn – Scroll bar CSS

Cách lấy dữ liệu trong USB bị virus ẩn bằng tay không trên Windows

1. Mô tả hiện tượng Dữ liệu USB của bạn tự nhiên mất tiêu, nhưng dung lượng trên USB không giảm đổi thì đừng quá lo lắng chúng ta có thể tự lấy lại dữ liệu của mình. Có trường hợp thì để lại Shortcut như hình và cũng có trường hợp không có. 2. …
Đọc tiếp Cách lấy dữ liệu trong USB bị virus ẩn bằng tay không trên Windows

Code xóa cache Nukeviet

Để xóa cache cho website Nukeviet một cách nhanh chóng, chúng ta có thể sử dụng cách sau: Tạo file deletecache.php với nội dung: <?php //Code xóa các file cache trong thu muc cache cua Nukeviet $arr_Dir=scandir(‘data/cache’); for($i=2;$i<=count($arr_Dir);$i++) { if(is_dir(‘data/cache/’.$arr_Dir[$i])) { $arr_File=scandir(‘data/cache/’.$arr_Dir[$i]); for($j=2;$j<=count($arr_File);$j++) { echo unlink(‘data/cache/’.$arr_Dir[$i].’/’.$arr_File[$j]); } } } ?> Rồi truy cập đến file …
Đọc tiếp Code xóa cache Nukeviet

Public and Free DNS list

There are public & free DNS list update until march 2018: Provider Primary DNS Server Secondary DNS Server Level 209.244.0.3 209.244.0.4 Verisign 64.6.64.6 64.6.65.6 Google 8.8.8.8 8.8.4.4 Quad 9.9.9.9 149.112.112.112 DNS.WATCH 84.200.69.80 84.200.70.40 Comodo Secure DNS 8.26.56.26 8.20.247.20 OpenDNS Home 208.67.222.222 208.67.220.220 Norton ConnectSafe 199.85.126.10 199.85.127.10 GreenTeamDNS 81.218.119.11 209.88.198.133 SafeDNS 195.46.39.39 195.46.39.40 OpenNIC 69.195.152.204 23.94.60.240 …
Đọc tiếp Public and Free DNS list