Các bản Net Framework

File ISO bao gồm các bản Net Framework:

– Net Framework 2.0  (32bit và 64bit).

– Net Framework 3.0  (32bit và 64bit).

– Net Framework 3.5  (32bit và 64bit).

– Net Framework 4.0  (32bit và 64bit).

– Net Framework 4.5  (32bit và 64bit).

File ISO: Tải về.

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi